onsdag , april 24 2024

Høj andel af bivirkningsreaktioner i børn fra vacciner i Shanghai.

Nyt studie der påviser, at 42,5% af alle rapporterede bivirkninger, der forekom i 2009 hos børn i et området i og omkring Shanghai var forårsaget af vacciner, med så alvorlige reaktioner som anafylaksi og død.

Rapportens data blev indsamlet gennem spontane rapporter fra læger (52,03%), apotekere (24,27%) og andre læger (15,46%), med kun 2,52% fra forbrugere. Formentlig giver den kliniske data af de rapporter, studiet yderligere troværdighed.

Der var iøvrigt en overrepræsentation af drenge i undersøgelsen sammenlignet med antallet af rapporter om piger.

Undersøgelsen kan læses her: