Kampo Ninjinyoeitoo

Ninjin’yoeito mod Covid-19

Den japanske naturlægemiddel viden “Kampo” indeholder et mix af urter der traditionelt kaldes Ninjin’yoeito.

Ninjin’yoeito er en blanding af urterne: pæon rod, Japanese kvan rod, Japansk mandarin skræl,, Astragel rod, kanel bark, ginseng, Japansk Strålehoved, japansk lakridsrod, Scisandrafrugt, Poria svamp, og myrtebladet mælkeurt rod.

Forskerne i dette studie konkluderer, at ved brug af Ninjin’yoeito på indlagte patienter generelt men også på patienter indlagt på intensiv afdeling med svære sygdomsforløb, skar man markant ned på indlæggelsestiden for de patienter man behandlede med Ninjin’yoeito, mod dem der ikke blev behandlet med Ninjin’yoeito.

Medianlængden for Ninjin’yoeito behandlede patienter med almindelig indlæggelse var 4,0 dage mod 14,3 dage for ikke Ninjin’yoeito behandlede.

På intensiv indlæggelserne var der også markante forskelle, der var medianindlæggelsen for Ninjin’yoeito behandlede patienter 5,3 dage mod 19,9 dage for ikke Ninjin’yoeito behandlede patienter.

Konklussionen var derfor, at Ninjin’yoeito havde en klar indvirkning på indlæggelsestiden for både almindelige men også intensiv indlagte der fik en markant forkortelse af indlæggelsesoerioden.

Forskerne konkluderer dog også, at deres forsøgsgruppe var meget lille og, at de mente der var grundlag for et størrre klinisk forsøg.Studiet kan læses her:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33008479/