contrails

Forskerhold bestående af eksperter, afviser at chemtrails er en realitet

I et peer review studie har et hold på 70 forskere, eksperter indenfor atmosfærisk research samt andre relaterede områder til chemtrails, taget stilling til om teorien om chemtrails havde noget på sig. Chemtrail teorien er baseret på en påstand om, at der skulle være et internationalt samarbejde om, at sprøjte kemikalier ud i luften fra store højder, sådan at de kunne dække om/nå hele jorden rundt for at tjene et specifikt formål.

Teorien blev afvist af forskerne, der gennemgik chemtrail teoretikernes påstande, dog var der en enkelt forsker der ikke mente, at den høje koncentration af Barium i de analyserede prøver kunne stemme overens med almindelig forurening. De øvrige forskere afviste dette med, at den prøve der blev analyseret alt for nemt kunne have ophobet Barium, da man ikke benyttede sig af luft prøver, men prøver fra støv, jord og vand, på chemtrail teoretikernes anvisninger også kaldt SLAP teoretikere, “secret large-scale atomospheric program” (SLAP).

Forskernes konklussion var, at det var naturligt at være bekymret for miljøet og derfor mente han, at dette studie ville stoppe denne bekymring, med et åbent tilgængeligt studie.

Studiet kan læses her: (åbner i en ny fane)