Purpur Solhat (Echinacea purpurea) mod forkølelse og optakten til forkølelse.

I et studie med 128 deltagere der var forkølede opdelte man 2 gruppe hvor der var henholdvis 59 deltagere der blev behandlet med Purpur Solhat og 69 blev behandlet med et placebo middel. Det totale antal symptomer viste sig at være hele 23.1% lavere i Purpur Solhat gruppen sammenlignet med placebo gruppen. Gennem hele studiet var rektionen på behandlingen højere i Purpur Solhat gruppen end i placebo gruppen. Kun få bivirkninger blev registreret i begge grupper.

Forskerne konkluderede derfor, at ved en tidlig behandling med Purpur Solhat i et standardiseret koncentrat vil forkølede have færre gener ved lidelsen. De mener derfor, at der bør foretages flere og større studier på området.

Studiet kan læses her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14748902