onsdag , april 24 2024

Oil pulling (olie træk) med sesam olie virker mod tandkødsbentændelse opstået grundet plak

(Asokan m.fl. 2009)

Oil pulling eller olie træk på dansk, er en metode hvor man bruger olie som mundskyl for at trække urenheder og bakterier ud af munden.

I dette studie har man foretaget et 3 dobbelt randomiseret, kontrolleret studie med 20 unge mænd, der var plaget af tandkødsbetændelse grundet plak og man har sammenlignet effekten mellem sesamolie og klorhexidin.

Resultatet efter 20 dage var, at der var en signifikant reduktion af bakterier i munden på begge grupper af mundskylsbrugerne uanset om de brugte sesam olie eller klorhexidin.

Kilde:

Asokan S, P Emmadi, R Chamundeswari 2009 Effect of oil pulling on plaque induced gingivitis: a randomized, controlled, triple-blind study. Indian J Dent Res 20:47–51. [PubMed]